Algemene informatie

Historie

In 1978 is de musicalgroep begonnen door ouders van de Refeling school die voor hun kinderen een musical op gingen voeren. Dit was zo’n succes dat ze dit elk jaar gingen doen. Daaruit ontstond destijds musical collectief Refeling. De musicalgroep is sinds 1990 een officiele vereniging en daarbij is ook de naam Musicalgroep Kapsones geboren.

Vanaf ons 25 jarig bestaan, zijn we zelf musicals gaan schrijven. We wilden toen iets eigens op de planken zetten en besloten een eigen stuk te schrijven. Dit eerste eigen stuk heet ‘Kapsones schuit vaart uit’. Dit hebben we met veel succes opgevoerd en daarna uitgegeven! Al onze eigen producties zijn verkrijgbaar – kijk maar eens op de pagina van producties voor meer informatie.

Wie zijn we nu:

Musicalgroep Kapsones is een enthousiaste groep volwassenen die elk jaar een productie maakt voor de kinderen van Nuenen en omgeving. Het is een familievoorstelling maar speciaal voor kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12. Onze uitvoeringen vinden plaats in Cultureel Centrum ‘Het Klooster’ te Nuenen meestal in de maand April. Daarnaast voeren we dezelfde productie ook uit in diverse instellingen voor verstandelijk gehandicapten in de regio.

Kapsones telt 22 volwassen leden. We hebben leden in alle leeftijdscategorieën, wat het een heel divers gezelschap maakt. Deelnemen aan onze vereniging kan vanaf 18 jaar, dus als je na het doorkijken van onze site enthousiast bent geworden, neem dan contact op via het contactformulier op de site.

Bijna iedereen in onze vereniging heeft een taak; regie, decorbouw, kleding maken, p.r., muziek en zang, choreografie, licht en geluid, bestuur. Iedereen brengt daarbij zijn/haar sterkte/passie in om de totale productie te ontwikkelen.

Het proces om te komen tot onze befaamde producties

Tussen Juni en Augustus is onze denktank bezig om een nieuw spannend verhaal en karakters te bedenken. In de maand september gaan we met alle leden een weekend weg om dat hele weekend te repeteren, décor en kleding te bedenken, etc. Het is een weekend waar dus hard aan het nieuwe stuk wordt gewerkt, waar de rollen worden verdeeld en natuurlijk ook tijd is om te ontspannen en elkaar nog beter te leren kennen, wat het groepsgevoel versterkt!

Na het weekend wordt er elke woensdagavond gerepeteerd bij Hobbycentrum de dorpswerkplaats aan het Park te Nuenen. We verzamelen tussen 19.45 en 20.00 uur en beginnen dan met oefeningen voor spel, improvisatie en zang. Daarna repeteren we de volgens een door de regie opgesteld schema door tot ongeveer 22.30 uur. Decorbouw gebeurd in de werkplaats naast de repetitie ruimte in hetzelfde tijdsvak. Gaandeweg het proces spelen kleding en décor een steeds prominentere rol tijdens de repetities.

Vanaf Januari zijn er diverse repetities met licht en geluidstechnici en ook een aantal repetities met het live combo van Jocanto. Al met al een zeer creatief proces waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng mits dit past in de visie die de regie voor ogen heeft met de productie. Gedurende het gehele proces volgt onze productieleider o.a. alle commissies op om ervoor te zorgen dat in April alles soepel verloopt.

Mocht je na het bekijken van onze site nog vragen, opmerkingen of ideeen hebben, dan nodigen we je van harte uit om ons via het contactformulier te benaderen.

Musicalgroep Kapsones is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40239558

Algemene voorwaarden Kapsones Musicalgroep voor de jeugd